נוהל אישור המשרד להגנת הסביבה להיתרי בניה

בקשות להיתרי בניה המיועדות למשרד להגנת הסביבה יש להעביר למייל:

[email protected]

לבקשות יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. החלטה או הפניה של הועדה המקומית
  2. גרמושקה בפורמט PDF